Електронният магазин на Флейминг Козметикс ЕООД приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си, Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След заявката, системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

Като алтернативна форма на поръчка се приемат заявки, дадени на телефон 0889 50 20 30  или на електронна поща office@flamingcosmetics.com

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

  • Липса на наличност на поръчаната стока;
  • Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.
  • Цени и начин на плащане

Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно. Всички цени са в левове, крайни и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Начините на доставка, предлагани от ФЛЕЙМИНГ КОЗМЕТИКС  ЕООД са следните:

Доставка с ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР  ЕООД.

Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация е от 1 до 14 работни дни, от деня, в който е направена поръчката, предвид възможни забавяния на доставката на продуктите.

Доставката на Вашата поръчка се извършва с ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР  ЕООД на указания от Вас адрес, всеки делничен ден от 9.00 до 18.00 часа, както и събота до 13.00 часа.

Доставки не се извършват в неделя, официални празници/почивни дни или извън указаните часове.

Цената на доставката е безплатна независимо от стойността на поръчката.

Разходите по застраховката на поръчаните артикули са за сметка на Флейминг Козметикс ЕООД.

Доставка на поръчки извън България:

Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация е до 14 – 28 работни дни, от деня, в който е направена поръчката/получено е потвърдено заплащане. Цената, която Флейминг Козметикс ЕООД изисква за международна доставка е 45 лева, като цената включва експресна препоръчана доставка с малък пакет или колет /в зависимост от обема/тежестта на пратката/. Цената на поръчката и доставката се предплащат по банков път или Paypal.

Флейминг Козметикс ЕООД не изпълнява поръчки с наложен платеж извън територията на България.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, Флейминг Козметикс ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

Заплащане на поръчаните продукти

Начините на плащане, които се приемат, са следните:

Наложен платеж – При избиране на този метод за плащане от Потребителя, се създава поръчка с номер и крайна цена. Заплащането на поръчката се извършва на куриера, при доставката.

По банков път – При избор на начин на плащане „по банков път” при заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка с номер, както и му се издава проформа фактура, на базата на която той може да заплати. Потребителят извършва банков превод по сметка на Флейминг Козметикс ЕООД, като посочва номера на проформата като основание за превода. Валидността на поръчката е 10 дни.

През Paypal – С превод от  Потребителя към сметката на  Флейминг Козметикс ЕООД.

Флейминг Козметикс ЕООД не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от Флейминг Козметикс ЕООД стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка/посредник.

Флейминг Козметикс ЕООД не съхранява, каквато и да е информация на картодържателя, включително номер на карта, тъй като същите са обработени само от Виртуалната система за разплащане на посредниците.

Банковите карти, с които можете да направите on-line разплащане са: MasterCard, Maestro, Visa, V Pay,Visa Electron и карти с логото на Борика.

Моля, проверете също така, дали Вашата карта е отворена от вашият издател за транзакции в Интернет. Максималната сума за транзакция е 10 000 лева.

Данните, които клиентът трябва да попълни за плащане с карта са:

  • Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес).
  • Данни за идентификация
  • За идентифицирането Ви като картодържател, платежният ни сървър за електронна търговия на
  • обслужващата ни банка поддържа схемите за идентификация на международните картови организации – Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от Вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана Ви ще се появи страница където трябва да въведете Вашата парола.
  • Валутата на транзакциите (тази, която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев.
  • Начин, срок и цена на доставка

Право на потребителите по ЗЗП за отказ от договора. Условия за упражняване:

Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя – чрез нарочно писмено изявление на office@flamingcosmetics.com Потребителят има право да провери съдържанието поръчката си, преди да я приеме от куриерската фирма. Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, потребителят трябва да ни изпрати или предаде стоките обратно, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят ни е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или ни предаде стоките обратно, преди изтичането на 14-дневния срок.

В този случай, Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките, както и допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

За да упражни правото си на отказ, потребителят попълва и изпраща по електронен път, чрез интернет страницата ни, стандартния формуляр за отказ, или друго недвусмислено изявление, което може да изпрати на office@flamingcosmetics.com.

Счита се, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, ако ни е изпратил съобщение за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на посочения по – горе срок.

В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, така че да не се намалява стойността й, причинено от изпробването й, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто й функциониране.

При неизпълнение на тези условия, Флейминг Козметикс ЕООД запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.

В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Флейминг Козметикс ЕООД възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 30-дневен срок, чрез платежното средство, ползвано за плащане на поръчката. Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

Потребителят няма право на отказ от договора в случаите на:

– доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

– за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

– за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

Напомняме Ви, че за продаваните от нас стоки е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба;

Обръщаме Ви внимание, че когато е приложимо, при съответната стока е посочено наличието на възможност за оказване на помощ на потребителя след продажбата, наличието на извънгаранционно обслужване и на търговска гаранция, както и условията по тях;

Разглеждане на жалби На посочените адреси за комуникация, можете да подавате жалби против работата ни, да правите изявления, във връзка с направените от Вас поръчки, да подавате оплаквания относно работата на конкретни наши служители, както и правите препоръки, с цел подобряване на обслужването.

Същите ще бъдат разглеждани своевременно, в зависимост от конкретния им предмет.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС.

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки.